Wyniki głosowania

Wyniki głosowania jawnego imiennego nad punktem:

37. Odrzucenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz.