Facebook Rady Miejskiej w Łodzi - 6 luty 2013, g.19:54

O tym projekcie dyskutowano już długo. Z poprzednich obrad Rady Miejskiej odesłano go do Komisji .Projekt uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej zachodnią część osiedla Radogoszcz zawiera przebieg drogi, która budzi kontrowersje. Dziś protestowali podczas obrad Rady Miejskiej przeciw jej śladowi – kolejny raz – mieszkańcy Radogoszcza. - Pierwotne przed przyjęciem Studium są plany. Wiemy, że efektem planu jest źle przyjęte rozwiązanie 3 lata temu. Jeśli nie podejmiecie państwo tej uchwały wszystkie prace będą wstrzymane – przekonywała radnych Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta. - To zarezerwowanie korytarza na budowę drogi mówili dyrektorzy.

 

Po prezentacji projektu Bartosz Domaszewicz zaproponował by bez pytań i dyskusji odrzucić projekt - zgodnie z wnioskami z komisji, podczas których temat był dokładnie analizowany. Ratować projekt próbowała Elżbieta Królikowska-Kińska, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej przypominając, że ten projekt znany jest radnym od wielu miesięcy. Radni sami pozbawili się możliwości dyskusji nad projektem.- mówiła. Zaś Jacek Borkowski informował, że plan był bardzo rzetelnie przez 4 godziny omawiany na ostatniej Komisji Planu, a jednak radni go nie poparli. Wniosek B. Domaszewicza, by odrzucić projekt uchwały zyskał poparcie Rady Miejskiej – 22 radnych było za odrzuceniem projektu, 13 przeciw, nikt się nie wstrzymał.

 

        

 

Facebook Rady Miejskiej w Łodzi - Odrzucono projekt planu