Łódź będzie rozwijać się... do środka

sasza, 16.01.2013  Gazeta.pl Łódź

 

Na środowej sesji radni uchwalili politykę rozwoju przestrzennego miasta. Zgodnie z nią zabudowa wielorodzinna na obrzeżach będzie hamowana, a inwestycje mają się skoncentrować w centrum, w obszarze kolei obwodowej.

Strategia przedstawiona przez Marka Janiaka, architekta miasta, ma wyznaczać kierunki rozwoju Łodzi. Zgodnie z nią należy się skupić na inwestowaniu w centrum i uzupełniać miejską zabudowę Śródmieścia. - W obszarach zewnętrznych należy zahamować rozwój budownictwa wielorodzinnego, po to żeby skierować działania na centrum. To jest uzasadnione ekonomicznie - nie trzeba uzbrajać nowych terenów i ponosić kosztów ich obsługiwania, np. komunikacyjnie. Nie należy dogęszczać zabudowy osiedli z wielkiej płyty, żeby nie niszczyć ich pozytywnych cech: dużej ilości zieleni i dobrego naświetlenia - mówi Janiak.

Architekt miasta chce maksymalnie wykorzystać tereny już zurbanizowane. - Centrum Łodzi ma potencjał, którego nie mają inne XIX-wieczne miasta. W obrębie kolei obwodowej nie brakuje wolnych działek do zagospodarowania - mówi.

Strategia określa także, w których miejscach mogą powstać wysokościowce. - Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała opracowanie na ten temat. Wieżowce mogą się pojawić przy al. Mickiewicza i Piłsudskiego, bo tam już wysokościowce stoją i dobrze się to wpisuje w sylwetę miasta - uważa architekt miasta.

Janiak chce zachować jak najwięcej starej zabudowy, którą nowe inwestycje mają uzupełniać. Rozwój centrum ma się opierać na historycznych zasadach: tworzenie pierzei ulic, ograniczenie wysokości budynków frontowych do 25 m oraz budowa w kwartałach podwórek i oficyn.

Artykuł dostępny tutaj