15 listopda 2012 r. w siedzibie ZDiT odbyło się spotkanie którego celem było omówienie przygotowanej przez ZDiT analizy porównawczej wariantów przebiegu dróg dojazdowych do węzła "Łódź - Północ" na drodze ekspresowej S14.

  

  • wariant w/g studium uwarunkowań
  • wariant społeczny w śladzie ulicy Św. Teresy

 

W spotkaniu uczestniczyli:  

  • Radosław Stępień - Wiceprezydent Miasta Łodzi,
  • Grzegorz Nita - dyrektor ZDiT
  • Witold Nykiel - dyrektor ds. inwestycji i remontów ZDiT
  • przedstawiciele Stowarzyszenia Łódzka Przestrzeń
  • przedstawiciele Stowarzyszenia Droga Łódź
  • pracownicy merytoryczni ZDiT.

 

Fragment wypowiedzi pana Tomasza Głowackiego, przewodniczącego Zarządu Osiedla Radogoszcz.

 

 

Wypowiedź pani Joanny Fiszer - Sazańskiej

 

Wypowiedź pani dr Iwony Wagner z Międzynarodowego Instytutu PAN - Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO.